Un prim reper pe care îl întâlneşte turistul atunci când îşi începe călătoria pe Valea Vaserului îl reprezintă Piatra Şoimului. Stânca, situată între valea Glîmboaca şi Cozia, era descrisă la începutul sec. XIX ca fiind „o stâncă monobloc cu un volum de câteva sute de mii mc acoperită cu păduri de brazi”1. În aceeaşi descriere se menţionează şi prezenţa animalelor sălbatice, în special a râşilor care se adăposteau în cavernele acestei stânci. Este foarte posibil ca prezenţa lor în această zonă să se facă încă simţită, dacă e să luăm în considerare potenţialul cinegetic important de care dispune Valea Vaserului.